БЛЍКВАНЕ

БЛЍКВАНЕ ср. Отгл. същ. от бликвам.

— Друга (диал.) форма: б л ю̀ к в а н е.

Списък на думите по буква