ДИПЛЯ̀НА

ДИПЛЯ̀НА ж. Диплянка. Някои от бившите окръзи издадоха албуми, дипляни за паметниците на културата, разположени на територията им. Диал., 1990, бр. 7, 4. На кораба мнозина от бразилците научиха за нашата страна, отиваха си доволни и респектирани, стиснали под мишница български списания и дипляни. Пл, 1969, кн. 6, 83. Както е известно от карти, проспекти и дипляни, Е-5 е международен път. Отеч., 1977, кн. 10, 9.

Списък на думите по буква