ЕЖЕСЀДМИЧЕН

ЕЖЕСЀДМИЧЕН, ‑чна, ‑чно, мн. ‑чни, прил. 1. Който става, извършва се всяка седмица, обикн. един път; всекиседмичен. Моите ежеседмични екскурзии по Витоша ми дадоха възможност да наблюдавам развитието на растителността преди застудяването. Пр, 1952, кн. 6, 69. Ежеседмична визита.

2.За периодични издания — който се издава, който излиза един път всяка седмица. Вестник "Литературен форум" е ежеседмичен вестник.

3. Който се отнася за всяка седмица поотделно. Ежеседмичен план. Ежеседмичен разход.

Списък на думите по буква