ЀКЛЕР

ЀКЛЕР м. Продълговат сладкиш с глазура отгоре и с плънка от крем. Еклери с шоколад. Пресни еклери.

— Фр. éclair.

Списък на думите по буква