ЕЛЕКТРОКАРДИОГРА̀МЕН

ЕЛЕКТРОКАРДИОГРА̀МЕН, ‑мна, ‑мно, мн. ‑мни, прил. Мед. Който се отнася до електрокардиограма. Преди всичко е важно отклонението на елктричната сърдечна ос вдясно. Проследяването на този електрокардиограмен показател е твърде важно, защото много често той е първият симптом за настъпването и напредването на хипертрофията на дясната камера. Л. Томов и др., СВВМ, 82.

Списък на думите по буква