ЕНТРО̀ПИЯ

ЕНТРО̀ПИЯ ж. 1. Физ. В термодинамиката — топлинното състояние на една материална среда. — Какво е явлението ентропия? — Старогръцката дума ентропия означава превръщане. Тя е физическа величина, която характеризира топлинното състояние на телата. ВН, 1960, бр. 2802, 4. Физиците на ХIХ век сметнаха, че ентропията на цялата Вселена изглежда расте бързо и рано или късно ще настъпи момент, в който целият краен запас енергия,.., ще достигне състояние с максимална ентропия. НТМ, 1967, април, 15.

2. Мед. Неестествено прегъване на клепача на око навътре, което пречи на гледането.

3. Информ. Степен на неопределеност на подбора на езиковите единици и на характера на едно съобщение.

— От гр. Tν 'навътре' + τροπή 'обръщане'.

Списък на думите по буква