ОЛАЙНЀВЯНЕ

ОЛАЙНЀВЯНЕ, мн. няма, ср. Остар. и диал. Отгл. същ. от олайневям и от олайневям се; олайняване.

— От Н. Геров, Речник на блъгарский язик, 1899.

Списък на думите по буква