ПИШУ̀РКА

ПИШУ̀РКА ж. Диал. Чучур, пишур, пишура.

— От Т. Панчев, Допълнение на българския речник от Н. Геров, 1908.

Списък на думите по буква