ПОРЬО̀ЗЕН

ПОРЬО̀ЗЕН, ‑зна, ‑зно, мн. ‑зни, прил. 1. Спец. За строеж, структура на материал, вещество — който има пори и шупли, който не е твърд, плътен; шуплест. Поради силно порьозната си структура, този нов материал е много добър изолатор против температурни колебания и шум. // За материал, скала и под. — който е с такава структура. Поради голямото съдържание на силно порьозни пълнители, такива настилки освен положителните качества на обикновената мозайка притежават и голяма топло- и звукоизолационна способност. Д. Славчев и др., БМ, 102. Тя [пемзата] е ситно шуплеста, порьозна и толкова лека, че отделни късове от нея могат да плават над водата. Геол. IХ кл, 106. Риолитите са кисели порьозни скали, по-леки от гранита. Р. Христов и др., Г, 29. — Глиненият съд е негледжосан, порьозен. Той е пълен с въздух. К. Манолов, ВХ, 171. Порьозна гума. Порьозни пластмаси. Порьозни тухли.

2. За човешка или животинска кожа — който има разширени пори. Порьозната кожа на лицето се нуждае от грижи.

Списък на думите по буква