АБАДЖЍЙЧЕ

АБАДЖЍЙЧЕ, мн. ‑та, ср. 1. Ученик, чирак абаджия. Нехи я млого хилляна, / че хи близо дюкянян, / дюкянин берберницана, / дену са сбират момчата, / момчата абаджийчата. Нар. пес., СбНУ XIV, 38.

2. Млад абаджия. Я стани, стани, Марийке,.. / че ща сгледници да додат, /.. за Данчо да те сватуват, /.. за Данчо абаджийчето. Нар. пес., СбНУ, XXII-XXIII, 51.

Списък на думите по буква