АБАЖУ̀РЧЕ

АБАЖУ̀РЧЕ, мн. ‑та, ср. Умал. от абажур. Електрическите крушки на полилея са похлупени със сини кристални абажурчета. А. Гуляшки, Л, 311.

Списък на думите по буква