АБАНО̀С

АБАНО̀С м. 1. Тропическо широколистно дърво с много твърда и в по-възрастните екземпляри лъскавочерна дървесина от семейство абаносови; абаносово дърво. Diospyros ebenum. Стопанската стойност на тия дървенисти растения е в тяхната дървесина, тя е твърда, хубаво обагрена, полира се добре и се цени много скъпо. Това е дървото, известно под името абанос. ПН, 1935, кн. 8-9, 134.

2. Само ед. Материал от това дърво. — Ти ми подари два летни двореца край Босфора и шест къщи, изградени от кедър и абанос, — на малоазийския бряг. Н. Райнов, ВДБ, 140.

3. Само ед. Твърда, лесно полираща се дървесина от това дърво, която се употребява за изработване на художествени изделия, мебели и др. Руснаците докараха на панаира две брички с шарени, дървени вагончета,.., разни други дървени вещи, работени на струг, разни кръстове — от стъкло, от липа, от абанос, икони всякакви и от всякакви големини. Д. Талев, ПК, 394.

4. Само ед. Събир. Всички предмети, изработени от дървесината на това дърво, взети като цяло. Като мина през разкошния хол, който блестеше от злато, абанос, огледала и скъпи килими, жените лакомо впиваха погледи в неизвестния мургав красавец. Д. Димов, ОД, 15. И някогашният феодален замък от 10-ия век полека-лека се превръща в огромен дворец,.. Злато, фаянс, абанос, кристали и гоблени; платна, мрамори и огромни томове, съкровищница на творческия дух, прикътана сред една от най-хубавите гори на френската земя. Г. Константинов, ПЗ, 201.

<Черен> като абанос. Много черен, лъскавочерен. Той си бе свалил сламената шапка и от черната му като абанос, гъста коса се спускаха няколко кичура по широкото му правилно чело. Ив. Вазов, Съч. XXVI, 105. И аз бях млад и пъргав, а боляринът имаше дъщеря, с черни очи и коса като абанос. Й. Йовков, З, (превод), бр. 5435, 2.

— От араб. през гр. Vβευος и тур. abanoz.

Списък на думите по буква