АБАНО̀СОВ

АБАНО̀СОВ, ‑а, ‑о, мн. ‑и, прил. 1. Който е направен от абанос (във 2 и 3 знач.). Багрено чергило,.., се диплеше като шатър над цялата колесница, тясна, та висока, стегната отстрани с абаносови ритли. Ст. Загорчинов, ДП, 234. Прие безразличен вид и постави пакета върху абаносовата масичка по-близо до Луис, отколкото до себе си. Д. Димов, ОД, 33.

2. Който притежава качества на абанос; много твърд или лъскавочерен. Абаносова твърдост. Абаносов цвят.

3. Като същ. абаносови мн. Бот. Семейство от дървесни видове, разпространени в субтропичните и тропични места, дървесината на някои от които се използва за направа на художествени изделия, мебели и др. Ebenaceae. Заинтересовахме се и проследихме дали и другаде няма в България да расте "фурма". Установи се, че в Ю. България на много места се култивира това източно азиатско растение, .. То няма нищо общо с палмите, макар че се казва "фурма" и принадлежи към семейството абаносови (Ebenaceae). ПН, 1935, кн. 8-9, 134.

Абаносово дърво. Абанос (в 1, 2 и 3 знач.). А между колоните светнаха бронзовите шини на една колесница, изкована от ръката на изтънчен майстор. Жълта броня, сребърни синджири, .. , тънки наплати

от абаносово дърво. А. Каралийчев, ПГ, 81-82.

Списък на думите по буква