АБА̀Р

АБА̀Р м. Диал. Вест, хабер. Кум Дуган каже Петкани: / "Абар ми доде, Петкано, / да идем ниа да кръстим,/ да кръстим девет детенца". Нар. пес. СбНУ XLIV, 157.

— От араб. през тур. haber.

Списък на думите по буква