АБДЀСТ

АБДЀСТ м. Рел. У мохамеданите — обредно миене преди молитва. А ето се сипва и зората, муезините завикват по джамиите, .. , а по-набожните стават да земват "абдест" и да отидат на молитва в джамията. Св.Миларов, СЦТ, 126.

— Перс. през тур. abdest от ab ’вода’ + dest ’ръка’.

Списък на думите по буква