АБДО̀МЕН

АБДО̀МЕН м. 1. Анат. Коремна кухина.

2. Биол. Задната част от тялото на членестоного.

— Лат. abdomen.

Списък на думите по буква