А̀БЗАЦ

А̀БЗАЦ м. 1. Печат. Празно място, отстъп пред нов ред при печатен или ръкописен текст.

2. Литер. Откъс, част от текст между два такива отстъпа. А вечерта, .. , надвесен над работната си маса, той [Гълъбов] пише: .. А сетне допълва тази своя мисъл с още един абзац. К. Странджев, ЖБ, 131. Вторият абзац не се чете.

— Нем. Absatz.

Списък на думите по буква