АБЗЀЦЕР

АБЗЀЦЕР м. Техн. Вид усъвършенстван екскаватор с транспортна лента.

— От нем. Absetzer.

Списък на думите по буква