АБИОГЕНЀЗИС

АБИОГЕНЀЗИС м. Биол. Зараждане на организмите от неорганична, нежива материя; абиогенеза, самозараждане.

— От гр. B —'не' + βίος 'живот' + γέυησις 'раждане'.

Списък на думите по буква