АБИОТЍЧЕН

АБИОТЍЧЕН, ‑чна, ‑чно, мн. ‑чни, прил. Биол. Неорганичен. Противоп. биотичен; биотически.

Абиотични фактори. Биол. Съвкупност фактори от неорганичната природа (като светлина, влажност и др.), които оказват влияние върху живота и развитието на организмите. Както абиотичните фактори /топлина, светлина, влага и т. н./, така и биотичните имат комплексно въздействие върху организмите. Биол. IX кл, 1981, 66.

— От гр. B— 'не' + βίος 'живот'.

Списък на думите по буква