АБИСА̀ЛЕН

АБИСА̀ЛЕН, ‑лна, ‑лно, мн. ‑лни, прил. Геол. Който се отнася до най-дълбоките части на моретата и океаните или на земната кора. Най-вътрешната и дълбока обширна област на моретата се нарича абисална (бездънна). Гр. Николаев и др., ОГ, 81. Магмените скали, или както още ги наричат, магматични,.., са образувани от охлаждането и втвърдяването на магмата. Едни от тях са образувани дълбоко в земната кора и се наричат дълбочинни (абисални) скали. Г. Георгиев, МП, 175. Абисална океанска област. Абисални утайки. Абисални животни.

— От фр. abyssal ’извънредно дълбок, бездънен’.

Списък на думите по буква