АБИТУРИЀНТКА

АБИТУРИЀНТКА ж. Ученичка, която завършва курса на средно учебно заведение; зрелостничка. Една абитуриентка замечтана / преди години се изправи тук. / На прага на живота се запита / къде е мястото ѝ в тоя град / и в тоя свят ... Бл. Димитрова, Л, 305.

Списък на думите по буква