АБИТУРИЀНТСКИ

АБИТУРИЀНТСКИ, ‑а, ‑о, мн. ‑и. Прил. от абитуриент. Облякох абитуриентското костюмче, сложих бяла риза и към нея за контраст — черна, плетена вратовръзка, обух и обувките някак си.. и се понесох по главната улица на градчето. БВ, 1971, кн. 6, 7. Не отидох на абитуриенската вечер. Нямах нов костюм, нямах пари, нямах си и приятелка. Г. Данаилов, ДС, 106. Абитуриентски бал. Абитуриентска рокля.

Списък на думите по буква