АБИТУРИЀНТСТВО

АБИТУРИЀНТСТВО, мн. няма, ср. Времето, през което един ученик е абитуриент; зрелостничество. Спомени от абитуриентството.

Списък на думите по буква