АБЍЦА

АБЍЦА ж. Умал. от аба (във 2 знач.); абичка. Когато и да вървях, свирейки с цафарата си подир моето кротко стадо, в гърдите ми под скъсаната овчарска абица биеше едно мъничко сърце, безкрайно влюбено. Елин Пелин, Съч. II, 126-127. Ни чорбица / за вечеря, / ни абица / за постеля. Ц. Церковски, Съч. II, 18.

Списък на думите по буква