АБЛАКТА̀ЦИЯ

АБЛАКТА̀ЦИЯ ж. 1. Мед. Отбиване на дете от кърмене.

2. Бот. Присаждане, което се извършва чрез сближаване на клонки без отделянето им от стъблото.

— От лат. ablactatio.

Списък на думите по буква