АБЛЀПСИЯ

АБЛЀПСИЯ, ж. 1. Мед. Слепота.

2. Прен. Книж. Заблуждение, заслепение.

— Гр. Bβλεψία.

Списък на думите по буква