АБОЛИЦИОНЍЗЪМ

АБОЛИЦИОНЍЗЪМ, ‑змът, ‑зма, мн. няма, м. 1. Истор. Обществено движение сред търговско-промишлената буржоазия в САЩ в края на XVIII и началото на XIX в. за отмяна, забрана на негърското робство и търговията с роби.

2. Юрид. Обществено движение за отменяване на някой закон, съществуващо положение или за премахване на някоя традиция.

— Англ. abolitionism.

Списък на думите по буква