АБОНА̀Т

АБОНА̀Т м. Лице, което се ползва от абонамент. От Свищов .. Стоянов предава на В. Друмев впечатлението си от посетените места — .., — гдето записва доста абонати за списанието. М. Арнаудов, БКД, 204. Станах и администратор — за да стабилизираме списанието. Записах около стотина абонати между студентите и учениците. Сб??СЕП, 81. През дългите пладнешки часове той четеше "Отечествение Записки", на които бе абонат. Ив.Вазов, Съч. XXV, 87. При всичките мъчнотии.., "Училището" можа да следва редовно издаването си. Благодарение на малцината ни абонати,.., които ни спомогнаха в началото. У, 1871, бр.12, 178.

Списък на думите по буква