АБОНЍРАНЕ

АБОНЍРАНЕ ср. Отгл.същ. от абонирам и от абонирам се. Друмев и Стоянов се отнасят по същия въпрос [Габровската работа] до бащата на Иван Славейков, почитания от всички П. Р. Славейков. Те му припомнят, че в края на ноември 1871 г. габровското ученическо дружество ги известило, че през август с.г. [същата година] внесло оная сума [11 наполеона] за абониране на "Периодическо списание" на Иван Славейков. М. Арнаудов, БКД, 176. Абониране за вестник.

Списък на думите по буква