АБОРДЍРАНЕ

АБОРДЍРАНЕ ср. Воен. Мор. Отгл. същ. от абордирам.

Списък на думите по буква