АБОРИГЀНЕН

АБОРИГЀНЕН, ‑нна, ‑нно, мн. ‑нни, прил. Биол. За растение или животно — който е от местен произход и не се среща на друго място, който не е пренесен от другаде; местен, автохтонен. Противоп. алохтонен. Аборигенна порода добитък.

Списък на думите по буква