АБОРТЍРАНЕ

АБОРТЍРАНЕ, мн. ‑ия, ср. Отгл. същ. от абортирам; преждевременно раждане, помятане.

Списък на думите по буква