АБРАЗИО̀НЕН

АБРАЗИО̀НЕН, ‑нна, ‑нно, мн. ‑нни, прил. 1. Геол. Мед. Който се отнася до абразия. С течение на времето разрушеният морски бряг постепенно отстъпва навътре към сушата. На негово място се образуват по-малки или по-големи абразионни равнини. Геогр. VIII кл, 1958, 112.

2. Техн. Който служи за изглаждане или полиране на твърда повърхност.

Списък на думите по буква