АБРА̀Ш

АБРА̀Ш неизм. прил. Диал. 1. За човек — който има белезникави или кафяви петна по кожата си или е с белезникави, светли вежди, мигли и коса; абрашест.

2. Обикн. за кон — който има петна по кожата си, обикн. бели; пъстър, бряз, абрашест.

— Тур. abraş. — От Н. Геров, Речник на блъгарский язик, 1895.

Списък на думите по буква