АБРЕВИАТУ̀РА

АБРЕВИАТУ̀РА ж. 1. Съкращение на сложни названия, образувано от началните букви на съставящите ги думи или от началните им срички, напр.: РБ — Република България; САЩ — Съединени американски щати; БАН — Българска академия на науките; профсъюз — професионален съюз. Инициална абревиатура. Сричкова абревиатура.

2. Условно съкращение на думи в написан или отпечатан текст, напр.: и др. — и други; напр. — например; срв. — сравни.

3. Муз. Знак за съкращение или опростяване в нотно писмо при повторение на няколко отделни тона, такта или цели откъси.

4. Езикозн. Съкратен запис на най-често използваните думи в класическата канонична и богослужебна литература, напр.: á?ú (Бог), àããë?ú (ангел) чрез специален знак "~" (т. нар. титла).

— Ит. abbreviatura.

Списък на думите по буква