АБРЕВИА̀ЦИЯ

АБРЕВИА̀ЦИЯ ж. Езикозн. Образуване на абревиатури.

— От лат. ab 'от' + brevis 'кратък' през фр. аbreviation.

Списък на думите по буква