А̀БРИС

А̀БРИС м. Техн. 1. Скица, общо, контурно очертание на предмет.

2. Окомерна снимка на местност с нанесени само точки и линии, необходими за последващите геодезически работи.

3. Мрежа от контури, които ограничават отделните цветове на многоцветна рисунка за нанасяне върху литографски камък или цинкова плоча.

— Нем. Abriss 'скица, чертеж'.

Списък на думите по буква