АБСЀНТЕН

АБСЀНТЕН, ‑тна, ‑тно, мн. ‑тни. Прил. от абсент.

Списък на думите по буква