АБСОЛВЀНТСВО

АБСОЛВЀНТСВО, мн. няма, ср. Рядко. Времето, през което един студент е абсолвент.

Списък на думите по буква