АБСОЛЮТИЗА̀ЦИЯ

АБСОЛЮТИЗА̀ЦИЯ ж. Книж. Представяне на нещо като безусловно, независещо от никакви условия; абсолютизиране.

Списък на думите по буква