АБСОЛЮ̀ТНО

АБСОЛЮ̀ТНО нареч. Напълно, съвършено, безусловно, съвсем. Достъпът за холерните тук е абсолютно забранен, както раят за грешниците. Л.Стоянов, Х, 113. — Няма абсолютно никакво вакантно място. Ще правим дори и съкращения, големи съкращения! Д. Калфов, Избр. разк., 309. Най-тежък удар на събраните в полупразния салон абсолютно невинни граждани нанесе белетристът, .. С необикновено глух и безизразен глас той прочете някакъв безкраен разказ. Ч. Шинов, БС, 43. С истинска научна неподкупност той настояваше да бъде абсолютно уверен, че наистина няма нищо писано по въпроса. Г. Величков, Съвр., 1980, кн. 1, 51. Значи, е абсолютно все едно как постъпваме в един или друг случай, как живея, как ще умра. Ще рече — всичко ми е позволено. Ем. Манов, БГ, 116. Сам човек, отделен абсолютно от подобните си, е немислим. ПСп, 1876, кн.11 и 12, 21. Абсолютно необходимо.

— Друга (остар.) форма: абсолу̀тно.

Списък на думите по буква