АБСОРБА̀ТОР

АБСОРБА̀ТОР м. Техн. 1. Домакински апарат над готварска печка за всмукване на изпарения при готвене и за прочистване на въздуха от влага и миризма; абсорбер.

2. Физ. Вещество, което може да поглъща и задържа газове, пари и течности; адсорбер, адсорбент, адсорбител.

3. Техн. Част от хладилна машина, в която се поглъщат парите на хладилното вещество.

4. Техн. Абсорбатор.

Списък на думите по буква