АБСОРБЀНТ

АБСОРБЀНТ м. Техн. Вещество, което има свойство да абсорбира; поглъщател.

— От лат. absorbens, -ntis ’поглъщащ’.

Списък на думите по буква