АБСО̀РБЕР

АБСО̀РБЕР м. Техн. Съоръжение, апарат — кула, електрически уред, част от хладилник и др. — за улавяне и задържане на изпаряващи се вещества и газове с целия си обем с цел да бъдат повторно използвани, след като се отделят от абсорбента. Поглъщането на хлороводорода от вода се извършва в поглъщателни кули — абсорбери. Хим. VIII кл, 33. // Битов електрически уред или част от такъв уред, която поглъща неприятните миризми, изпарения. Абсорбер над печка. Абсорбер на фритюрник.

— От нем. Absorber.

Списък на думите по буква