АБСО̀РБЦИЯ

АБСО̀РБЦИЯ ж. Спец. Поглъщане на газове или течности от течности или по-рядко от твърди тела. Течностите притежават способността да поглъщат и разтварят газовете, които идват в допир с тях. Това явление е известно под името абсорбция. Ст. Станчев, Х, 25. Минералите поглъщат светлината в различна степен. Това поглъщане (абсорбция) се измерва с показател за прозрачността. Г. Георгиев, МП, 124.

Абсорбция на звука. Физ. Поглъщане и отслабване на звука при преминаването му през някое тяло, вещество. Абсорбция на светлината. Физ. Поглъщане и отслабване на светлината или част от нея при преминаването ѝ през някакво вещество.

— От лат. absorptio.

Списък на думите по буква