АБСТИНЀНТ

АБСТИНЀНТ м. Книж. Човек, който практикува абстиненция (в 1 и 2 знач.)

— От лат. abstinens, -еntis ’въздържащ се’ през нем. Abstinent.

Списък на думите по буква