АБСТРАХЍРАМ

АБСТРАХЍРАМ, ‑аш, несв. и св., прех. Филос. Отделям мислено съществените при‑

знаци на явленията или предметите чрез отстраняване на преходните и несъществените. абстрахирам се страд.

АБСТРАХЍРАМ СЕ несв. и св., непрех. Книж. С предл. от. Не вземам предвид, оставям без внимание. Абстрахирам се от чуждите мнения. △ Абстрахирам се от подробностите.

— От лат. abstraho ’отвличам, отделям’.

Списък на думите по буква