АБСТРАХЍРАНЕ

АБСТРАХЍРАНЕ ср. Книж. Отгл. същ. от абстрахирам и от абстрахирам се.

Списък на думите по буква