АБХА̀ЗКА

АБХА̀ЗКА ж. Жена от основното население на Абхазия.

Списък на думите по буква